Varmepriserne stiger, derfor har regeringen lavet en varmepakke

Varmepriserne stiger, derfor har regeringen lavet en varmepakke

 Behandl Os Ordentligt siger

Kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgelses-, hjemrejse- og overgangsydelse m.fl. kan søge hjælp til enkeltudgifter pga. de øgede varmeregninger som skyldes tiderne. Er man pensionist kan man søge hjælp ved at søge et personligt tillæg.

Lyder godt vil mange nok sige, men der er bare et problem og det er at denne form for hjælp gives ud fra reglerne om det er en uforudset udgift altså en udgift man ikke har været i stand til at spare op til eller kan afdrage over 12 måneder. I vurderingen af om man er berettiget er det ens rådighedsbeløb som lægges til baggrund for om man kan få hjælpen. Desværre er det jo også sådan at for at finde frem til rådighedsbeløbet, så medtager kommunerne ikke alle ens udgifter men kun nødvendige udgifter og dermed kan der være mange som står med en regning der skal afdrages på i stedet for at få hjælp og samtidig måske må fjerne andre udgifter fra budgettet som andre afdrag eller børns fritidsaktiviteter mv.

I Danmark er der godt 2,7 mio. husstande, herudaf er det de godt 500.000, der enten får varmen fra et naturgasfyr, fjernvarmeområder med et højt gasforbrug, alt afhænger af boligens størrelse – nogle kan få en stigning på 1.000 kroner om måneden i den kolde tid. Regeringens varmepakke er til de enkelte borgere, kommunerne og fjernvarmeselskaberne

Behandl Os Ordentligt følger spændt med på hvor mange der kan opnå hjælpen og om der er folk som kommer i klemme pga. disse prisstigninger. Der er jo et andet problem i alt dette og det er at den enkelte borger selv skal søge og det kan måske afholde nogle fra at søge men måske er det meningen, da der kun er afsat 100 mio. kroner.

Behandl Os Ordentligt mener det ville have været mere rimeligt at give det igennem varmetilskud eller et forhøjet varmetilskud. Da vi ikke mener priserne vil falde igen, men bare stige og stige, så der skal varige løsninger til og ikke som denne en lappeløsning.

Eller er det fuld bevist man vil lave en udrensning af nogle borger (dem der ikke er på arbejdsmarkedet)

Regeringen lægger op til, at der afsættes 100 mio. kroner

(Til kommunernes øgede udgifter til f.eks. personligt tillæg til pensionister og kontanthjælpsmodtagere, der bliver ramt at prisstigningerne. Samtidig har regeringen indgået en aftale med Dansk Fjernvarme om udglatning af fjernvarmeregningerne. Regeringen og Dansk Fjernvarme opfordrer fjernvarmeselskaberne til at udglatte kundernes regninger, så prisstigningerne ikke kommer på én gang, men bliver fordelt over året. Og så bliver der skruet op for informationsindsatsen med råd og vejledning på SparEnergi.dk). (Kilde. bm.dk)

Læs mere på bm.dk

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2021/11/regeringen-vil-afboede-stigende-priser-for-borgerne-med-ny-varmepakke/?fbclid=IwAR0sXPAK3QCQgIVjGnPEZp6D6RJMn-GrYnLZuHhNMuq1r6T9PBc1f3koLN0&AspxAutoDetectCookieSupport=1