Skal vi have 21.000 færre offentlige arbejdspladser

Skal vi have 21.000 færre offentlige arbejdspladser

Behandl Os Ordentligt siger

Dansk arbejdsgiverforening siger nedlæg 21.000 stillinger i den offentlige sektor ved udgangen af 2022

Er det supergodt, kan have en meget stor tvivl på om det er den rigtige vej

Vi har set postvæsnet, synshallerne, togdrift DSB, sygehusene osv…

Er blevet taget fra staten at styre, det kan man have forskellige holdninger til om det er godt eller skidt, men et er sikker hvis et land skal fungere optimalt og så mange som muligt lige meget hvor de bor i landet så er de før nævnte ting en super god ting at have på offentligt hænder…

Det der er set sket ind til nu gennem de seneste mange år, har vendt pilen i den forkerte retning, her tænkes på postvæsnet, synshallerne, togdrift DSB, sygehusene og de svageste i samfundet, nu klager man over fra Danskarbejdsgiverforening at der er mangel på hænder i rigtigt mange brancher

Behandl Os Ordentligt synes der mangles nye tankegange, se nu på de arbejdspladser vi har på de forskellige virksomheder som mangler hænder, gælder også det offentligt

Der må ses på om de arbejdspladser kan deles op på en ny og andet måde, så det giver muligheder for vi kan bruge de folk vi har uden for arbejdsmarkedet i dag i stedfor at kasser dem og importere udenlandsk arbejdskraft…

Det kan simpelthen ikke passe den problem ikke kan løses med de midler vi har til rådighed her og nu

Det du ej heller at skære en masse offentligt arbejdspladser, det vil give endnu mere grobund for privat sygehuse…

Økonomiprofessor: Behøver ikke betyde 21.000 fyresedler

(Finansministeriet anslog i maj 2021, at antallet af offentligt ansatte ville ligge på 841.000 i slutningen af 2022.

Det er 21.000 færre end i dag, og det er de 21.000 stillinger, Dansk Arbejdsgiverforening mener, skal fjernes over det næste års tid.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Michael Svarer er enig i, at den offentlige sektor ikke bør være større end Finansministeriets egen fremskrivning). (Kilde. a4arbejdsliv.dk)

Læs mere på a4arbejdsliv.dk