Skal ikke tro tingene bliver bedre

Skal ikke tro tingene bliver bedre

Behandl Os Ordentligt siger

I de seneste mange år er forholdene for sociale udsatte bare blevet værre og værre og det tyder det meget på at det ikke vil ændre sig

Man har haft en såkaldt ydelseskommission til at se på de ydelser som gives kontra de ydelser man fremadrettet bør give…

Regeringen har jo lavet en såkaldt aftale med nogle af de mindre partier om forskellige ting da man overtog regeringsmagten, men regeringen vil gerne indgå et meget bredt forlig om det der skal afløse kontanthjælpsloftet…

Det der er sivet ud under dørene på Christiansborg, er at det skal være en nulløsning eller det Behandl Os Ordentligt kalder fodre hund med egen hale model…

Det der er hørt, er at hvis man fjerner kontanthjælpsloftet så skal pengene tages fra psykisk syge unges kontanthjælp med 5000 kroner månedligt…

Det er jo lige nøjagtig den model med at skære halen af hunden og fodre den med sin egen hale…

Det vil jo få uoverskuelige konsekvenser for den gruppe (unge psykisk syge)…

Behandl Os Ordentligt har nærstuderet medlemmer i ydelseskommissionen 2021

Sammensætningen af ydelseskommissionen 2021

Ydelseskommissionens formand er Torben Tranæs, som er forskningsdirektør og professor for Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE). Torben Tranæs er tidligere vismand i De Økonomiske Råd og forskningschef i Rockwool Fondens Forskningsenhed (RFF). Derudover består kommissionen af følgende medlemmer:

  • Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune, forhenværende socialminister og forhenværende medlem af Folketinget
  • Jon Kvist, professor, Roskilde Universitet
  • Jytte Andersen, forhenværende minister for ligestilling, by- og boligminister, arbejdsminister og forhenværende medlem af Folketinget
  • Lisbeth Pedersen, forsknings- og analysechef, VIVE
  • Mette Ejrnæs, professor i økonomi, Københavns Universitet

Der har desuden været nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Følgegruppen har mødtes med kom- missionen to gange.

Behandl Os Ordentligt siger hvad er det som sker i denne såkaldte ydelseskommission 2021, formand er Torben Tranæs hvad grundlag har han for at udtale sig om kontanthjælpsloft, han har vel aldrig selv prøvet at være på kontanthjælps ydelse

Så er der 2 tidligere ministre i kommission, tænker om de ikke er inhabile i den slags sager

Så er der en forsknings- og analysechef, det bliver da være og være, kan slet ikke se hun skal med i kommission, derudover er der 2 professor med i kommission

Professor vi kan da ikke kommer længere væk fra virkeligheden…

Vi kan jo spørge medlemmerne i ydelseskommission 2021 og de vil accepter hvis det er kontanthjælpsmodtager, social udsatte og nogen fra psykiatrien så skal fastsætte ydelseskommission 2021 løn for at deltage i kommission, er sikker på svaret blev nej og så vil de også blive meget fornærmet

Så har Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

2 gange deltaget i møder, hvorfor fanden skal de deltage, fagbevægelsen hjælper da ikke de social udsatte men andet en smide dem ud af fagforeningen, hvis de ikke vil betale dyre domme

Arbejdsgiverforening gør ej heller noget som helst for at hjælpe med at få virksomhederne til at tage socialt ansvar eller hjælper til med ekstra

Nej der skal almindelige folk der er helt nede på jorden eller i det mindste folk som arbejder med dem på kontanthjælp, syge og udsatte hver dag som har indblik i disse mennesker problematikker og økonomiske forhold, nogen der ved hvad kontanthjælp er og så kan de tage 2 med fra Behandl Os Ordentligt

Og sidst men ikke mindst så vil man skære meget kraftigt i indvandrernes ydelser som i dag er dem der allerede får den laveste ydelse som er på SU niveau…

Regeringen ser det ikke som noget problem…

(Regeringen ser det ikke som en bunden opgave at få skabt en aftale om de sociale ydelser, som ifølge kritikere holder tusindvis af børn i fattigdom.

Det fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et interview med Jyllands-Posten.

»Jeg synes, at det er vigtigt, og at der er et reelt problem i Danmark for mange af vores svageste medborgere. Men det er ikke noget, vi vil sætte al politisk kapital ind på, hvis ikke der er vilje blandt Folketingets partier,« siger han og tilføjer, at »vi har ikke lovet, at der ville kunne skabes et forlig omkring det her«). (Kilde. jyllands-posten.dk)

Læs mere på Jyllands-posten.dk