Ser ud til kommunerne heller vil fratage borger sygedage end gør dem raske

Ser ud til kommunerne heller vil fratage borger sygedage end gør dem raske

 Behandl Os Ordentligt sige

Nu vil kommunerne til at gøre en ekstra indsats for at nedbringe antal af sygefravær og sygemeldinger fra borger i aktive beskæftigestilbud

Man har flere måder man vil forsøge at nedbringe sygefravær blandt borger i aktive tilbud, vejene kan endvidere kombineres

Kommunen opretter særlige tilbud med fokus på helbredsmestring i en sundhedsklinik, tilbud med fokus på problemstilling som deltagerne har, det handler mest om at reducere sygemeldinger, som ikke er helbredsbegrundede eller hvor de helbredsmæssige udfordringer ikke gør sådan at borgeren ikke kan deltage i aktivt tilbud

Modelen kan skrues sammen på denne måde at hvis borgeren ikke kan deltage i den pågældende tilbud, på grund af borgeren føler sig syg, så skal de bare møde i sundhedsklinikken og i stedfor få sundhedsfaglig vejleding sammen med andre borger, som har følt sig for syg til at deltage i den eller givet tilbud

Det kan evt. medvirke til borgeren for en anden opfattelse af sin sygdom og blive bedre til at styre sin sygdom

Hvis ikke borgeren føler sig i stand til hverken at møde i sundhedsklinikkens tilbud eller den anden tilbud borgeren har blevet tilbudt

Så skal kommunen vurdere om borgeren har en rimelig grund til ikke at deltage i nogle af tilbuddene borgeren har fået tilbudt

Vurdere kommunen at borgeren ikke har en lovligt grund til at udeblive fra begge tilbud (når borgeren er syg) så skal kommunen sanktionere borgeren efter lovens bestemmelser

Behandl Os Ordentligt kan se det kommunerne vil gøre ved den slags borger, er at få dem til at indse at de ikke kan blive så syge de må blive hjemme fra de tilbud kommunen har tilbudt dem, det er jo ikke at hjælpe borgeren med deres problemer men derimod at gøre sådan at de overlader alle afgørelser, også om borgeren er syg må borgeren ikke selv tage stilling til, nej det skal kommunen afgøre

Hvor er vores lille velfærds Danmark på vej hen? ind i fascismens, diktaturens hårde jernnæve tag om udsatte borgeres liv, frihed og rettigheder…

Det skal stoppes hurtigst muligt!!!

Medarbejderen kan som led i tilbud efter integrationsloven og lov om en aktiv be­skæftigelsesindsats tilbyde støtte (mentor) i form af fx ledsagelse ved besøg hos egen læge.

(Endvidere kan borgeren tilbydes generelle vejledningsforløb i form af:

  •  Samtaler om helbred, forebyggelse af helbredsproblemer og lignende
  •  Søvnvejledning
  •  Gruppeforløb vedr. sygdoms mestring, KRAM faktorer, forebyggelse m.v.

Det er en forudsætning, at vejledningsforløbet m.v. ikke indebærer behandler-/pati­ent forhold.

Borgeren kan endvidere tilbydes opkvalificeringsforløb i form af:

  •  Motion, herunder deltagelse i motionscenter m.v.
  •  Kostvejledning i form af madlavningshold m.v.
  •  Undervisning f.eks. i sprogcenter regi om sundhed og normer omkring syg­

domsopfattelse i Danmark.

Det er en forudsætning, at kommunen etablerer den denne vejledning i en sund­hedsklinik, så den ligger inden for rammerne af gældende lovgivning. Det er blandt andet helt centralt, at kommunen er opmærksom på, at der ikke er tale om et be­ handler-/patientforhold, og at sundhedsfaglig behandling, herunder undersøgelser, jf. sundhedslovens § 5, ikke må indgå̊ i vejledningen, men skal varetages i sund­hedssystemet, fx hos borgerens egen læge). (Kilde. star.dk)

Læs mere på star.dk