Behandl Os Ordentligt er en NON PROFIT landsdækkende græsrodsbevægelse og den fungerer som enhver anden forening. Forskellen ligger kun i at vi har en styregruppe som udgør bestyrelsen. Vi er dannet pga. der i 2010 var nogle få som var utilfreds med de lediges vilkår og den måde man behandlede de ledige på. Foreningen blev hurtigt meget mere omfattende, da det viste sig at andre grupper af samfundet heller ikke blev behandlet ordentligt. Foreningen er ikke parti politisk og betales ikke af hverken erhvervslivet, fagbevægelsen eller partier. Vi kan ikke købes for at tie

Formål er at samle og bistå medlemmerne, der er på overførselsindkomst og uden for arbejdsmarkedet, lavt lønnede, små erhvervsdrivende og arbejder for at forbedre medlemmernes rettigheder.

Behandl os ordentligt centrale mål er:

  1. Et rummeligt arbejdsmarked
  2. Nedsat arbejdstid
  3. Mulighed for at dygtiggøre sig
  4. Bedre vilkår for folk på offentlig ydelse

Vi går ind for:

  • Rummeligt arbejdsmarked plads til alle uanset hvor meget/lidt de kan arbejde
  • Vi går ind for nedsat arbejdstid ved at for virksomheder til selv at indføre det, hvor BOO gerne vil give råd og vejledning til virksomhederne
  • Vi går ind for, at folk skal starte med at arbejde, derefter skal der være muligheder for at dygtiggøre sig yderlig, holde et sabbat periode eller mulighed for at skifte job
  • Vi går ind for, at folk på offentlig ydelse skal have mere indflydelse på valgmulighederne angående bolig, levemåde, økonomisk råderum, transport og ordentlig behandling af systemet

Foreningen har tilknyttede frivillige sagsbehandlere eller studerende, som hjælper med det mere tunge lovstof. Vi har frivillige som kender til arbejdet inden for fagbevægelsen. Ligeledes har vi frivillige jurister og advokater som også ind imellem træder til

De frivillige som er med i foreningen er folk som alle har prøvet eller er i systemet endnu, så de frivillige ved hvad de taler om

Du kan trygt spørge os. Her bliver intet skrevet ned eller videre givet og den frivillige skal ikke bruge dit cpr.nr. Alt er helt anonymt og de frivillige har tavshedspligt

E-mail: boo@behandlosordentligt.dk