Oplysning: Feriepenge osv…

Digital post til begge forældre

Forældre som begge har forældremyndigheden vil fremover modtage digital post fra myndighederne.

Det forventes at træde i kraft november 2021

Lovforslagets vedtagelse den 16-03-2021

Indefrosne feriepenge

Det er nu vedtaget at du som lønmodtager kan om få uger søge om at få dine sidste ugers indefrosne feriemidler udbetalt.

Du bestemmer selv om du vil søge dem udbetalt eller gemme dem til du når folkepensionsalderen.

Læs om det her

Lovforslaget vedtagelse kan du læse her