Midtjyske psykiatrimillioner blev brugt på tilskud til alt muligt andet

Midtjyske psykiatrimillioner blev brugt på tilskud til alt muligt andet

Behandl Os Ordentligt siger

Hvad sker der inden for de psykiatriske afd. rundt om i landet…

Midtjyske psykiatrimillioner blev brugt på tilskud til museum, hvad?

Der er bevilget 600 millioner mere til psykiatrien, som skulle gøre at der kunne blive ansat mere personale, fordi tingene skulle blive bedre i psykiatrien.

Men her mente bla. Region Midtjylland ikke de penge skulle bruges til, de blev i stedet for brugt som tilskud til et museum.

Der er så i alt 3 regioner der har brugt tilskuds pengene til andet end bedre forhold i psykiatrien, utroligt man kan komme i tanke om at gøre den slags.

Kan det være fordi psykiatrien og deres patienter, høre under de svage grupper i samfundet og ikke har kræfter til at gøre modstand og lave opråb om hvad der forgår i psykiatrien…

Behandl Os Ordentligt stiller spørgsmålet, kan det ske og forgår det også inden for andre områder i samfundet, f.eks. pensionisterne, vi ved jo også allerede at lægevagten får løn efter hvor få patinter de tager ind til undersøgelse, er det ikke totalt skræmmende at jo flere patienter lægevagten taler med jo flere penge tjener de…

Behandl Os Ordentligt synes det får pilen til at pege i den retning af at kommunerne vil lave besparelse uanset om patinterne dør…

Et andet spørgsmål er hvorfor der ingen konsekvenser overfor de kommuner som bruger midler til andet end det der var hensigten med dem.

Forhørte sig ikke hos Sundhedsministeriet

(Pengene stammer fra finanslovsaftalen for 2020.

Her resulterede flere års efterspørgsel på flere ressourcer til psykiatrien i, at partierne afsatte 600 millioner kroner til at styrke psykiatrien.

Selve finansloven faldt på plads i december, men først i maj 2020 blev Danske Regioner og regeringen enige om, hvordan pengene skulle fordeles, og hvad de skulle gå til.

I aftalen står der, at pengene skal bruges til at løse nogle af de akutte udfordringer i psykiatrien. Det gælder udgifter forbundet med ansættelse af mere personale, udvidelse af kapaciteten og anlæg af nye bygninger.

Det får ikke Jacob Isøe Klærke til at ændre sit syn på, hvorvidt regionens brug af pengene er brugt i overensstemmelse med aftalen.

Også selvom regionen ikke har spurgt Sundhedsministeriets brug af pengene på museet er i overensstemmelse med aftalen.

Han hæfter sig ved, at der foran beskrivelsen i aftalen af, hvad pengene skal gå til, står i ”overvejende grad”.

”Jeg synes egentlig, at vi lever rigtig fint op til den tekst,” siger han). (Kilde. Altinget.dk)

Læs mere på altinget.dk