Mange sosu’er i ældreplejen overvejer at forlade faget

Mange sosu’er i ældreplejen overvejer at forlade faget

Behandl Os Ordentligt siger

Mange sosu’er går og overvejer om de skal forlade ældreplejen (ikke så godt)

Det gælder både fastansatte og ufaglærte som arbejder under alt for stort et arbejdspres

Der er alt for meget skrankepaveri, alt for styrende og tungt visitation

Mange tager hjem fra arbejde med ondt i maven, fordi de ikke synes de fik gjort det de gerne ville nå denne dag og tager man tit hjem fra arbejde med ondt i maven så ender det med man bliver syg af det…

Samtidig er der rekrutteringsudfordringer mange steder i samfundet så det er ikke det store problem for sosu’er der er utilfreds med deres arbejdsforhold at finde nyt arbejde, så her står kommunerne/ældreplejen med et kæmpe problem som de skal hurtigst muligt se at komme i gang med at løse, rigtigt stort stykke arbejde som nok ikke kommunerne selv kan løse men regeringen er nødt til at hjælpe kommunerne med af få løst…

Der er ingen hurtig kvik-fix løsning i denne sag, man kan godt tage flere ufaglærte ind i ældreplejen og det er fint ny folk kommer ind og får snust til området men på den lange sigt skal der være faguddannet som kommer ind i ældreplejen eller kommer magt og ansvar til at lægge på alt for få personer og så kan skrankepaveriet vokse endnu mere

Her skal simpel hen tænkes ud af boksen i hele ældreplejen, samt der skal være fokus på de personer som er på plejecentrene…

Vi skriger på arbejdskraft, men samtidig uddanner vi unge og voksne flygtninge og når de så har fået en uddannelse, smider vi dem ud pga. landet skrappe indvandrerpolitik. Når vi har betalt og endelig fået folk til landet som ønsker at arbejde og gavner landet, så smider vi arbejdskraften ud af landet for at importerer anden arbejdskraft der først skal oplæres i sprog og erhverv lyder dette ikke molboagtigt…

Behandl Os ordentligt synes der skal tænkes meget på hvordan borgerne der bor på plejecentrene, har det, at de får noget ordentligt mad de har en glæde ved at spise, man skal huske de borger der er på plejecentrene, ikke har en masse glæder, så der skal virkelig tages hånd om de borger… se at komme i gang med forandringerne til det bedre!!!

Hvad er løsingen?

– (Et nationalt kompromis, der gentænker ældreområdet, Det er noget, der tager lang tid, og der er ikke noget kvik-fix. Det handler om mindre teams omkring borgerne, større faglig frihed og væk med skrankepaverne og en alt for styrende og tung visitation.

Udskiftningen i personalet er stor i mange kommuner. Har dine medlemmer ikke også et ansvar for den udvikling?

– Det kan man sige, hvis det er FOA-medlemmer, men man må se på, hvorfor de skifter. Det gør de, fordi de kan finde noget bedre et andet sted. I disse tider er det de gode ledere, der vinder. De gode kommuner, der tager sig sammen og går en ekstra mil, får medarbejderne. Det er skidt for de kommuner, der ikke lykkes med opgaven, for de kan havne i en negativ spiral). (Kilde.fyens.dk)

Læs mere på fyens.dk