Man skulle tro det er løgn

Man skulle tro det er løgn

 Behandl Os Ordentligt siger

Vil det blive muligt at drikke et glas mælk som er fremstillet på en fabrik af ko-celler fra koens yver og mælken kommer ikke fra koens yver, ja det vil være muligt ifølge en forsknings projekt hvad drikker vi i 2030…

”Målet med projektet er at udvikle en ny bioteknologi, en såkaldt 3D-biosyntese-platform”

Det lyder i manges øre her og nu som en Sions-fiction-film men det er slet ikke urealistisk

Hvis og så frem kunderne tager imod det med kyshånd i sted for afviser det og siger det ikke er noget at drikke

Hvis man skal tro det som bliver talt om i fremtiden fødevare, så er det at grønsager bliver fremavlet i kæmpe haller i 13 etager, mælk vil også blive fremstillet i laboratorier, samt kød vil man også kunne fremstille på store fabrikker uden at have fjerkræ, grise og kør

Lyder det uhyggeligt, skræmmende og Sions-fictionagtigt…

Man vil også på sygehuse og plejecentre kunne fremstille mad på 3D printer, så det er muligt at tilsætte maden medicin og vitaminer/kosttilskud i de mængder patinterne skal bruge…

”Vi ved, at køer står for 75 % af udledningen af drivhusgassen metan” siger man så det vil være en super god ting man får køerne afskaffet og i sted for lave mælk på et labratioer og store fabrikker

Behandl Os Ordentligt siger, det lyder som om der ingen glæde er ved at nyde det man drikker og spiser når alt er kunstigt fremstillet, må ikke håbe vi ender der men derimod finder nye løsninger så vi kan forsætte som vi gør nu med at tingene er mere naturlige…

Sions fiction filmen har taget sit indtog og måske er vi desværre ikke så langt fra at vi kan nøjes med 1 pille i stedet for et måltid. Tænk over om det er noget du ville kunne leve med.

Forskerne skulle hellere bruge deres dyre penge og tid på at finde ud af hvordan vi redder kloden for at gå under pga. menneskenes miljø og klima svineri.

Mælk uden kvæg kan reducere klimaaftrykket

(Selv om det næppe er realistisk at gå helt bort fra mælk, der kommer fra køer, kan en alternativ produktionsmetode alligevel være med til at reducere drivhusgasudledningerne fra mælkeproduktionen betragteligt.

”Vi ved, at køer står for 75 % af udledningen af drivhusgassen metan. Det er en drivhusgas, som har en ret kraftig opvarmningseffekt. Vi har 1,5 mio. kvæg i Danmark, og af dem er omkring 550.000 malkekøer. Så hvis vi på nogen måde kan producere en del af komælken uden at have de her køer, så kan komme lidt ad den vej for at nå klimamålene,” siger Stig Purup.

Ifølge Michael Minter, som er programchef for Fremtidens Fødevarer hos tænketanken Concito, står vi grundlæggende over for den udfordring, at vi skal producere mere mad på et mindre areal, når vi skal producere nok fødevarer til en voksende verdensbefolkning. I den forbindelse er den store produktion af animalske problematisk, fordi den fylder relativt meget.). (Kilde. sciencennews.dk)

Læs mere på sciencenews