Man kan hurtig flytte folk til nye jobs, samt der er en grund til jobkonsulenter ikke ønsker alle i arbejde

Man kan hurtig flytte folk til nye jobs, samt der er en grund til jobkonsulenter ikke ønsker alle i arbejde

Behandl Os Ordentligt siger

Vil man flytte en masse mennesker fra et slags job, feriejob, frivillig arbejde der kan skrives på de unges CV

Så skal man bare oprette nogle nye job, hvor lønnen er høj, så vil det suge arbejdskraft til sig som en magnet vil suge søm til sig, det har vi set med de nye pode job som dukkede op ud af den blå luft

Det har så skabt en masse nye problemer på arbejdsmarkedet at alle de unge der før tog feriejobs på plejecentre og sygehuse for at tjene lidt ekstra

Det overrasker så nogle af de kommunale ledere, hvorfor det kan være vanskeligt at finde arbejdskraft hvis der er flere 100.000 arbejdsløse…

Det ser så ikke ud til de kommunale ledere er klar over at socialrådgiver og jobkonsulenter ikke har interesse i at alle arbejdsløse bliver sat i arbejde alle sammen, så bliver deres arbejde jo overflødigt og det kan man da ikke tro nogen er interesseret i at lave deres job overflødigt

Den artikel holder ikke helt når man ser på tallene.
Der siges der mangler 175.000 i jobs (man har altid sagt når man oplyser arbejdsløshedstallene kun siger halvdelen og er det sandt så er der jo 350.000 uden arbejde), og poder jobs er i alt på mellem 18.000 – 25.000 arbejdspladser max., så pode jobs vil aldrig kunne beskæftige alle arbejdsløse

Den store synder i dette spil er at rigtigt mange af de arbejdsløse holdes fast i aktivering, jobafklaring og andre lignede beskæftigelses job så kommunerne og privat socialrådgiver/jobkonsulenter kan få snablen ned i statskaffen og få tilskud, fordi de holder de arbejdsløse ude fra arbejdsmarkedet

Så det vil sige at vi har kommunerne, privat socialrådgiver/jobkonsulent og fagbevægelsen som er med i det vanvittige projekt som er spil for galleriet så det giver arbejde til alle de involverede, og det sørgelige så fastholder de mange arbejdsløse i et jerngreb så de ikke kan få et ordinært job.

De siger at der er ledige, men de kan jo ikke tage en uddannelse som fx. sygeplejerske eller på et slagteri. Fordi de bliver brugt til at fylde kommunekassen op med midler fra statskassen. Noget andet er at vi kun har et begrænset antal ledige som enden er syge eller på barsel.

Her kunne nedsættelsen af arbejdstiden virkelig rykke, så alle kan blive en del af arbejdsmarkedet, kun en spørgsmål om hvor meget arbejdstiden skal nedsættes…

Ældrechef manglede 40 – jobchef har 738 ledige
(I Vesthimmerland Kommune fortalte ældrechef Per Nielsen i begyndelsen af ugen til DR Nyheder, at han manglede 40 ferieafløsere:

– Det (er…) tydeligt, at den store mængde unge mennesker især – og andre ledige – har fået job som podere i de podestationer, der er rundt omkring i landet, sagde han. I Vesthimmerland Kommune var der pr 16. maj registreret 738 ledige på jobcentret, og nationen! har derfor – på Lasses opfordring – spurgt, hvorfor nogle af de ledige, ikke kan hjælpe i ældreplejen i ferien). (Kilde. ekstrabladet.dk)

Læs mere på ekstrabladet.dk