Man får de folk i arbejdsløshedskøen som man ønsker

Man får de folk i arbejdsløshedskøen som man ønsker

Behandl Os Ordentligt siger

Man får lige nøjagtigt de folk i langtidsarbejdsløshedskøen som man ønsker at have, der er ganske enkelt dem man ikke ønsker sig at gøre noget for at kan få et ordinært arbejde

Det har jo aldrig været nogen hemmelighed at arbejdsgiverne går efter det der er flest penge i samt kommunerne fasterholder dem i aktiveringer, udredning, resurseforløb og lignede som kommunerne kan bruge til at malke statskassen mest muligt med af refusions kroner

Man kan sammenligne en kvægbonde politik med kommunens politik på dette område

Bondemanden der har kvæg, bruger også de kør der giver mest mælk, så han kan tjene mest muligt og her ser bondemanden ikke på koens ve og vel

Det er nøjagtigt på samme måde kommunen tænker når de malker statskassen for refusions milliarder, der tænker de heller ikke på borgerens ve og vel, nej de tænker kun på de penge der klinger ned i kommunekassen i store mængde…

Der er jo ej heller nogen hemmelighed at kommunerne selv kan mingelere med om folk registreres som arbejdsløse eller i arbejde og her kar statens politik utroligt meget at sige fordi det er der hvor kommunerne ser penge de er klar til at gå ind og malke statskassen for millioner ja endda milliarder er de ikke bange for at malke statskassen for

De kommuner der er dygtigst til at malke statskassen og kender flest måder til at omgås loven hurtigst og nemmest, holder gerne kursus for andre kommuner så de også kan tjene penge på deres svinestreger

Et kan vi vist med stor sandsynlighed fastslå at kommunerne, lever langt fra op til ordet kommune som betyder ”fællesskab” som så igen betyder man tager hånd om hinanden og hjælper udstødte, syge, social udsatte borger tilbage til et liv hvor de kan klare sig selv, det er efterhånden blevet til en gammel skrøne som intet sandhed er i overhovedet…

I maj i år var der cirka 35.000 langtidsledige.

(Det er en stigning på omkring 12.400 siden marts 2020, hvor coronavirusset for alvor begyndte sit indtog.

Man indgår i statistikken over langtidsledige, hvis man har stået uden arbejde i mindst 80 procent af tiden det seneste år. Det svarer til knap ti måneder.

Når man i køen over alle ledige kigger på de 60-64-årige samt ikkevestlige indvandrere, er fire ud af ti af dem langtidsledige. Ser man på alle ledige, er knap en tredjedel i samme kategori). (Kilde. msn.com)

Læs mere på msn.com