Må ikke arbejde i ægtefælles virksomhed

Beskæftigelsesministeren siger til de danske kommuner, at man ikke må arbejde i et fleksjob i sin ægtefælles virksomhed

Behandl Os Ordentligt siger

Så ser det åbenbart ud til at det er slut med at fleksjobber kan få arbejde i deres ægtefældes virksomhed

Det bliver sværere og sværere at få et fleksjob, er man interesseret i at totalt udfase fleksjob, det kunne se sådan ud…

Ministeren siger det skal ses som en såkaldt “værns regel” – altså en regel, der forebygger eventuelt snyd.

Behandl Os Ordentligt spørger hvorfor miniserien ikke i stedet for tilpasser lovene så der ikke kan laves snyd med reglerne, i stedet for at springe over hvor gæret er lavest og samtidig gøre det sådan at der er mange af dem der gerne vil arbejde, det kan de så ikke mere…

Spørgsmåler det rigtigt det flere har hørt en fugl synge om, at man i fremtiden vil lave det sådan at borgerne der ikke kan arbejde fuldtid, skal nøjes med de timer de kan holde til at arbejde uden at få tilskud fra det offentlig

Og så fjerne fleksjob, sygeløn og førtidspension… OMG

Ifølge Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

(Sker indskærpelsen, fordi man gerne vil sikre, at der ikke bliver snydt med fleksjobydelsen.

Hos den øverste styrelse på området, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kender de dog ikke til nogle sager om den slags snyd. Ministeren siger dog, at det skal ses som en såkaldt “værns regel” – altså en regel, der forebygger eventuelt snyd.

Derfor klinger ministerens argument også hult ifølge kommunikationschef Michael Pedersen

“I stedet for at forhindre snyd, så forhindrer han arbejdsdygtige borgere i at få sig et arbejde og gøre en forskel,” siger han.

Lykke Melisa Hansen har de seneste tre år arbejdet i sin mands virksomhed i et fleksjob, fordi hun lider af kroniske smerter. Hendes mand har dog for nyligt stiftet en ny virksomhed, og da hun ville følge med ham over i den nye virksomhed, var det ikke længere en mulighed at arbejde i din mands virksomhed). (Kilde. Radio4.dk)

Læs mere på radio4.dk