Lukker landbruget ned

Lukker landbruget ned

Behandl Os Ordentligt siger

Det er på tale man vil flytte 750 millioner fra landbrugsstøtten over til at betale de klimabelastende lavbundsjord, gør man det er det jo nærmest som at hugge en stor skovøkse dybt ind i et træ, hvad vil der ske med træet, den vil gå ud og dø

Dansk landbrug vil måske ikke dø men det vil få en meget grimt knæk økonomisk og det vil betyde meget på bundlinjen når vi taler om at produkter fødevare

Behandl Os Ordentligt kan selvfølgeligt godt se man ikke bare uændret kan forsætte med at dyrke lavbundsjorden på samme måde som tideliger, så må man tage skeen i den anden hånd og finde andre måder at avle på, når det handler om lavbundsjord, måske mere græs i disse områder kan hjælpe på CO2 udslippet

Samtidig viser Landbrug & Fødevarers beregninger, at syv procent af alle heltidsbrug bliver konkurstruede, hvis regeringens oplæg implementeres fuldt ud.

Det er mindst 10.000 arbejdspladser der forsvinder så, en meget høj antal arbejdsløse fra private arbejdspladser, dem kan man ikke bare sige sådan sluser ind i det offentlige system

Der er jo ingen fremtid i at vi bare sider og kontroller hinanden og det vil også gøre sådan endnu flere blive syge og får deres liv ødelagt

Kartoffelavlere og mælkeproducenter i knæ

(EU lægger op til at reducere den direkte landbrugsstøtte med to procent og bruge flere midler på grønne tiltag. Regeringen foreslår at bruge omkring 750 millioner kroner af de penge, der tages fra den direkte landbrugsstøtte, til at finansiere udtag af de særligt klimabelastende lavbundsjorde.

Samtidig arbejder regeringen på at udjævne støtten pr. hektar jord, så alle landmænd i fremtiden skal modtage den samme støttesats.

Det her vil betyde, at der er produktion, som bliver meget negativt berørt, og det kan betyde, at produktionen rent faktisk vil ophøre og dermed skabe et mindre råvaregrundlag for følgeindustrien som mejerier og slagterier.

Niels Peter Nørring, Klimadirektør, Landbrug & Fødevarer

“Her er der sektorer, som rammes meget hårdt. Det er mælk, kvæg og stivelseskartofler. Regeringen har sagt, at de vil lave nogle kompenserende foranstaltninger for de hårdest ramte sektorer, men når vi kigger på forslaget fra regeringen, så er det ikke tilstrækkeligt til at sikre, at der ikke er sektorer, der taber for meget,” siger Niels Peter Nørring.

Eksempelvis vil 98 procent af heltidsbedrifter med mælkekvæg lide tab som konsekvens af regeringens oplæg, og hver fjerde af dem vil lide tab på over 300.000 kroner.

For heltidsbedrifter med stivelseskartofler er det 17 procent, der vil opleve tab på over 300.000 kroner, mens to tredjedele vil opleve tab på mere end 100.000 kroner, vurderer Landbrug & Fødevarer). (Kilde. altinget.dk)

Læs mere på altinget.dk