Kommunerne forventer markant større dagpengeregning i 2021

Kommunerne forventer markant større dagpengeregning i 2021

Behandl Os Ordentligt siger

Efter mange år med stabil dagpenge udgifter til forsikrede arbejdsløse, regner kommunerne med at dagpenge udgifterne få et ordentligt spark opad nogen mener hele 48% stigning, kommunerne budgetterer med en udgift på ca. 15 milliarder til dagpenge i 2020

2020 er noget speciel fordi mange blev hjemsendt og det blev en kæmpe udgift men det er ikke medregnet i disse udregninger

Der skal også forventes at det som er sket i 2020, vil give kæmpemæssige efterdønninger, som kan give eftervirkninger og økonomisk efterspil de næste 30-40 år hvis det kan gøre det…

Fakta

Hvem finansierer dagpengene?

Dagpengesystemet er et groft forenklet et forsikringssystem, hvor staten dækker den udgift til dagpenge, som rækker udover a-kassemedlemmernes kontingent.

Dagpengesystemet finansieres af medlemmernes kontingent, en mindre del gennem de arbejdsgiverbetalte g-dage, og af staten. En del af dagpengesystemet finansieres dermed over skatten – konkret i form af AM-bidraget på otte procent.

Statens medfinansiering afhænger af ledigheden og dermed hvor meget der skal udbetales i dagpenge de enkelte år.

Kommunerne medfinansierer en del af udgifterne til dagpenge. Den kommunale del af regningen stiger, jo længere tid en dagpengemodtager har været ledig.

Ifølge Danske A-kasser er dagpengesystemet en overskudsforretning for staten op til en ledighedsprocent på 6,2 procent. Bruttoledigheden lå ifølge Danmarks Statistik på 4,4 procent i januar 2021. (Kilde. altinget.dk)

96 ud af 98

(Forventningerne om de højere udgifter til dagpenge i 2021 fordeler sig også jævnt ud over kommunerne, hvor 96 ud af 98 kommunerne regner med flere omkostninger end i 2020.

Størst er forskellen i Fanø Kommune, hvor man budgetterer med en tredobling af niveauet på cirka 700 kroner per indbygger fra budgetterne i 2020. Også Dragør Kommune forudser en stigning på over 100 procent.

Jammerbugt Kommune og Vordingborg Kommune er omvendt de eneste to kommuner, hvor man ikke forventer en stigning, men derimod et fald i udgifterne til dagpenge i 2021. Her regner man henholdsvis med, at regningen bliver 22 og 10 procent mindre end sidste år). (Kilde. altinget.dk)

Læs mere på altinget.dk