Køge og omegn

Foreningen kan tilbyde samtaler og hjælp til din sag som har med

 • Kontanthjælp
 • Integrationsydelse
 • Ressourceforløbsydelse
 • Førtidspension
 • Folkepension
 • Brøkpension

Rådgivning gives omkring flg.:

 • Indstilling af sag for Rehabiliteringsteamet
 • Udfyldelse af den forberedende del før Rehabiliteringsteam mødet
 • Partshøring
 • Afgørelser
 • Klage muligheder
 • Sanktioner
 • Og meget andet

Skriv for en samtale til raadgivning@behandlosordentligt.dk