Kan det betale sig at klage

Det kan betale sig at klage til Ligestillingsnævnet

Behandl Os Ordentligt har denne gang valgt at bringe sager fra Ligestillingsnævnet, da vi kan se der er en stigning vedr. afskedigelser pga. graviditet eller forældreorlov. Vi mener det er vigtigt at påpege det er en uheldig udvikling som der sker ude i virksomheder. Politikerne siger længere i arbejde og at forældre skal dele forældreorlov og har ret til forældreorlov. Alt samtidig med at der er virksomheder der fyre medarbejdere netop når de ønsker forældreorlov eller er gravide. Det kan ikke være rigtig at politikerne og ikke mindst fagbevægelsen læner sig tilbage og ikke gør noget ved dette problem

Følgende sager har borgeren vundet sagen og fået en godtgørelse. De fleste sager vindes pga. virksomhederne ikke kan løfte bevisbyrden som det hedder, så derfor er det meget vigtigt at du som ansat eller klager kan bevise der er sket en forskelsbehandling eller noget som ikke følger loven

En mand ønskede at få forlænget sin forældreorlov, men endte med at blive fyret. Manden blev tilkendt en godtgørelse svarende til ca. 9 måneders løn. Læs hele sagen

En kvinde fyres kort efter hun har oplyst sin arbejdsgiver at hun er gravid. Kvinden vinder sagen og får en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. Læs hele sagen

En kvinde som gennemgår en operation og derfor ønsker en tilpasning i sit arbejde som aftenvagt har givet en kvinde medhold og en godtgørelse tilsvarende ca. 9 måneders løn læs hele sagen

Kvinder vender hjem efter afholdelse af barsels- og forældreorlov samt ferie opdager hun at en anden har overtaget hendes arbejdsopgaver i virksomheden og derfor vinder kvinden sagen og får en godtgørelse på 200.000 kr. Læs hele sagen

En gravid kvinde afskediget kun 2 uger after arbejdsgiveren havde fået besked om graviditeten. Kvinden fik en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. Læs hele sagen

Endnu en gravid som afskediges pga. graviditet. Læs hele sagen

Sexchikane og jobansøgning gav en kvinde en godtgørelse på 12.500 kr. læs hele sagen