Hvorfor går man mere op i hvem man kan smide ud end skaffe en bolig til alle

Hvorfor går man mere op i hvem man kan smide ud end skaffe en bolig til alle

Behandl Os Ordentligt siger

Boligselskab holder fast i at smide lejere ud: “Boligretten har givet os medhold”

Et stort flertal af beboerne vil have opsigelser trukket tilbage – men boligselskabet fsb ryster ikke på hånden og holder fast.

Hvad sker der lige, troede man gjorde alt for at alle kan få en bolig der passer dem bedst

Der er ikke meget rumlighed i boligselskaberne, man er klar til at bortvise lejere, hvis de har lavet en eller anden form for kriminalitet

Man kan jo være uheldig at komme ind i noget der kan resultere i kriminalitet, det var 3 lejer da de deltog i en demonstration der endt ud i at blive kriminelt

Men de dømte flyttede fra lejemålene, før fsb reagerede. Alligevel har fsb opsagt de tre lejemål. Og det er boligselskabets adfærd, der er utryghedsskabende – ikke lejernes

(Kilde. ts2lorry.dk)

Støtte til opsagte lejere

(Deltagerne stemte via håndsoprækning. Først handlede det om, hvorvidt ophævelsen af de tre lejekontrakter skal trækkes tilbage. 490 stemmer støttede ifølge Anja Brinch fra Lejernes Retshjælp forslaget, mens seks gik imod.

Herefter diskuterede beboerne et forslag om, hvorvidt fsb skal nedsætte en beboergruppe, der skal fastsætte kriterier for i hvilke tilfælde selskabet skal bruge lejelovens paragraf 90 til at opsige lejemål – således, at der bliver tale om individuelle bedømmelser. (Fsb understreger over for TV 2 Lorry, at der er tale om individuelle bedømmelser). 488 stemte for, fire stemte imod og fire undlod at stemme.

Vi har spurgt Pia Nielsen, der er direktør i fsb Drift, Byg og Jura, hvordan selskabet har tænkt sig at reagere på afstemningen. I et skriftligt svar til TV 2 Lorry skriver hun:

– Beslutninger fra det ekstraordinære beboermøde i Blågården i går aftes vil nu blive behandlet på et kommende møde i fsb’s organisationsbestyrelse. Det blev også nævnt på mødet i går, at repræsentanter for Blågården vil stille de vedtagne punkter som forslag på fsb’s kommende repræsentantskabsmøde.

Anja Brinch fra Lejernes retshjælp bor selv i en anden fsb-afdeling og deltog i onsdagens beboermøde. Hun er ikke i tvivl om, hvad der bør ske nu.

– Hovedbestyrelsens (organisationsbestyrelsen, red) opgave er at implementere det, der vedtages i lokalafdelingerne. Den opgave skal de give videre til administrationen. Men tingene er vendt på hovedet, så hovedbestyrelsen selv synes de er boligselskab – over for beboerne. Hovedbestyrelsen repræsenterer alle lokalafdelingerne, men de modarbejder beboerne. Det er ikke beboerdemokrati her, selv om det hedder sig, at det er der, siger hun.

Og der er foreløbig ikke noget, der peger på, at fsb har planer om at ændre kurs. I mailen til TV 2 Lorry skriver direktør Pia Nielsen nemlig:

– I de tre aktuelle sager fra Blågården har Boligretten givet fsb medhold i, at ophævelserne efter lejelovens § 90, stk. 1, nr. 10, er berettiget). (Kilde. ts2lorry.dk)

Læs mere på tv2lorry.dk