Hvad er det vi gør ved de mennesker der havner på plejecentre

Hvad er det vi gør ved de mennesker der havner på plejecentre

Behandl Os Ordentligt siger

Hvad er det som der sker med borger som havner på plejecentre og er vi alle klar til at få den behandling i vores sidste leveår, kan have svært ved at tro det er hvad hovedpart af den danske befolkning brændende ønsker sig at opleve de sidste leveår som de er her på jorden

Her kunne vi måske lære af indianerne som de levede, de behandlede deres ældre med omsorg og respekt, de yngre vidste jo udmærkede at havde de ældre ikke været her var de aldrig selv kommet til verden

Kan spørge sig selv om når man har været en del af samfundet og bidraget med noget hele livet igennem til samfundet og man så ikke også kan kræve at få en anstændig og værdig alderdom hvor man ikke skal side ensomt og forladt, samt for serveret noget mand man ikke selv har spist da man var ung og sørgede for sig selv uden kommunens indblanding

Kan jo gøre en ondt at se når ældre flytter på plejehjem, så må de ikke have deres egne møbler med, de skal have nogle der hænger på væggen fordi det er nemmer og hurtigere at gøre rent

Nu kommer der nogle ord vi normalt ikke plejer at bruge ”hvad fanden i helvede” tænker man på når de ikke må få de ting med der tit og ofte har fulgt dem hele deres liv, er det ikke den slagt der er med til at gøre sådan at de føler sig trygge og godt til pas selv i et lille værelse på et plejecenter, tænk de fleste har boet i stort hus eller lejlighed, hvor de ikke skulle skrues ned i for at kunne være der

Hvad er det man tænker med ældre, når de kommer på plejecentret, skal de så stoppes ind i en forseglet kasse, hvor der bliver gjort rent med automat støvsuger, automat vinduesvasker, med intelligent ble der giver besked til en pc om den er fyldt op og skal skiftes… føj bliver der sagt herfra

Har set hvordan et hospits fungere, der er tid til at lytte til hvis borgerene har nogle ønsker om ting de har lyst at spise, der er ingen stres og jag som stresser de der er på hospits

Personalet ved dem der kommer der er den afsluttende del af livet langt de fleste, så skal de have en ordentligt og menneskeværdigt behandling, tror mange unge mennesker skal gribe i eget barm og sige til sig selv om det vil have den behandling borgerne som havner på plejecentre, får i dag, så de kan starte med at sætte hælene i og sige hvis vi havner på plejecentre så vil vi ikke finde os i den behandling man får der nu til dags, sæt i gang det kan kun ske for langsomt…

For seks år siden skabte hun det private demensplejehjem

(Dagmarsminde med den klare vision at levere det, velfærdsstaten efter hendes mening desværre ikke kan – et værdigt menneskesyn.

– Velfærdsstaten er skidegod at have, men ulempen er, at vi mennesker ligesom skal passe ind i det system, der kører. Vi er jo ret bundet op af vores samfund. Jeg ser det hele tiden i mit arbejde med de gamle mennesker, at vi er meget bundet op af systemet og hele samfundet omkring os.

– Det er lidt, som om der er nogle andre end os selv, der bestemmer, hvordan vi skal styre os selv og vores liv. Og deri ligger faktisk, at vi har tabt vores frihed. Systemtankegangen gør os mindre frie.

– Jeg tror, at vi måske har lidt svært ved at finde ind til, hvad vi egentlig selv synes og selv føler som ægte). (Kilde. femina.dk)

Læs mere på Femina.dk