Hjemmearbejde kan være fremtiden

Hjemmearbejde kan være fremtiden

Behandl Os Ordentligt siger

Det virus virvar der har været her i landet siden start 2020 kan vist ikke siges at have gjort meget godt i samfundet eller givet noget godt til samfundet

Og dog sjældent sker der noget der er så skidt det ikke er godt for noget

Det gode der er sket, er at rigtigt mange har fundet ud af de kan arbejde hjemmefra

Og det gælder både arbejdsgiver og medarbejderne

Nu var der ingen valg hos alle dem der blev hjemsendt, så man skulle ikke tage stilling til hvad man mente om at arbejde hjemmefra, ingen spurgte har du lyst at arbejde hjemmefra eller vil du heller møde ind på virksomheden eller kontoret

Men der blev dikteret hvem der skulle arbejde hjemmefra og så var det bare at få det bedste ud af det. Uden at der skulle tages hensyn til arbejdsstillinger som kunne påføre arbejdsskader og om medarbejderen magtede at have både og arbejde og børn hjemme på en gang.

Tror mange havde rigtigt svært ved at finde ud af deres rettigheder og hvordan de skulle gebærde sig nu når de startede med at arbejde hjemmefra

Men rigtigt mange har jo kæmpet sig frem til en tålelig hverdag på arbejde hjemmefra, der har været problemer når børnene er kommet hjem fra skole og forældrene var hjemme og arbejdede, det har børnene jo aldrig før prøvet, så de skulle også vænne sig til den nye måde, ja hele familien har blevet påvirket af den ny arbejdsform, så det har været svært at få til at fungere i starten

Der er jo nogen der har arbejdet hjemmefra i over 1 år så de har fundet en rytme og deres arbejdstid er også blevet mere fleksibelt, der er jo mange arbejdsopgaver der ikke skal laves lige her og nu men man har hele dagen til det og kan selv bestemme hvad tid på dagen man vil arbejde, det kan have stor betydning for især børnefamilie

Oven i det skal dem der arbejder hjemmefra heller ikke ud i den farlige morgen trafik og der spares benzin og km på bilen og mindre stress fra morgenstunden, det kan vel kun være positivt, så forstår godt hvis flere har fået lyst at arbejde hjemmefra fremadrettet…

Vil blive hjemme de fleste dage

(Hun er sikker på, at der er andre, der har det som hende. Derfor mener hun, at det er afgørende, at arbejdsgiverne tager stilling til, hvilke rammer de kan tilbyde for hjemmearbejde. På den måde får de det bedste ud af medarbejderne.

”Før corona oplevede jeg, at der groft sagt kun var én mulighed. Det var at møde op på kontoret fra 8 til 16.”

Hvis hun selv kan bestemme, vil hun arbejde en eller to dage på kontoret på rådhuset og resten af tiden på hjemmekontoret. Altså når det ikke er en pandemi, der dikterer, hvor hun skal udføre sine opgaver.

”Min nærmeste chef er meget positiv over for, at jeg kan blive ved med at arbejde hjemme. Det er jeg glad for. Men hvis du spørger mig, skal spørgsmålet også rejses på et højere ledelsesniveau rundt omkring på de danske arbejdspladser – så min og andre chefer også har opbakning oppefra.”

Derfor har vi spurgt kommunaldirektøren i Thisted, Ulrik Andersen, om kommunens planer for de 600 administrative medarbejdere og deres muligheder for at arbejde hjemme.

”Hjemmearbejde har bare aldrig rigtig slået igennem hverken hos ledelse eller hos medarbejdere. ’Vi møder fysisk ind, og det er præmissen for at arbejde her,’ har det lydt”

Ulrik Andersen, kommunaldirektør i Thisted). (Kilde. djoefbladet.dk)

Læs mere på djoefbladet.dk & djoefbladet.dk