Fagforeningerne er blevet det modsat af hvad de var en gang

Fagforeningerne er blevet det modsat af hvad de var en gang

 Behandl Os Ordentligt siger

Tilbage til da fagbevægelsen startede, var de nogen som hjælp kollegaer/arbejdskammerater på arbejdsmarkedet, hvis de gik med krum ryg og havde problemer

Så hjalp fagbevægelsen de mennesker med deres problemer så de kunne gå med rank ryg og lyst sind igen og nyde livet

I dag kan man sige hvis folk går med rank ryg og har lyst sind og så er uheldigt at blive arbejdsløse, skal da lige mene at den ranke ryg og det lyse sind forsvinder og de kommer til at gå rundt med bøjet ryg og mørkt sind der er fuld af skyldfølelser over at være blevet arbejdsløse samt blevet en stor nasse røv når man modtager dagpenge/kontanthjælp

Det fagbevægelsen har præsteret her gennem de mange år de har eksisteret, er vist hvad man kan kalde en 380 graders kovending

Det kan jo ikke undre nogen at medlemsflugten har været tiltagende gennem de sidste mange år her i Danmark

Det er vel også forventeligt at tilhængerne forsvinder når man kan ændre sit fokus fra at have medlemmet i fokus og hjælpe og bakke op om medlemmet til at blive som det kommunale system og gå over i den anden grøfte og begynde at løfte pegefinger og opdragende ord flyver hen over hovedet af medlemmerne

Man ligger som man har redt er der andre ord som siger og vel ret passende om fagbevægelsen

Der er vel ej heller nogen der taber sutten af undring over at alle dem der har mulighed for at låne penge og selv starte en eller anden lille virksomhed, gør det og trækker sig helt ud af dagpengesystemet fordi de føler sig pisset på

Man kunne tro de ansatte i fagbevægelsen ikke har formået at opdage hvor fagbevægelsens tog er på vej hen og da de får en god løn, så er der jo ingen grund til at bekymre sig om hvor toget køre hen ad og forsætter den ud i Vesterhavet vil ingen af dem der arbejder i fagbevægelsen ikke opdage noget før det er for sent og så kan det jo i realiteten vær totalt ligegyldigt

Så skal vi slutte med en god rejse til fagbevægelsen, uanset hvor de rejser her, vi har jo konstateret at det ikke er medlemmet der er i fokus mere, så skulle det da kun lige være fordi de betaler medlemskontingent…

 Jeg bliver slidt og nedtrykt af dine negative forventninger

(Og din slet skjulte antagelse om, at jeg bare er ude på at snyde og rage til mig af de sociale ydelser. Du ved godt, at dagpenge er en forsikring, som jeg har betalt til i 24 år, ikke? Ved du, hvad der er helt skørt? Du ved faktisk ikke, om nogen snyder dig. Der findes ingen dokumentation eller tal på, hvor mange der prøver (eller lykkes) med bevidst dagpengesvindel. Det nærmeste, man kommer, er et skøn. Man tror, at to-fire procent af alle sociale udbetalinger (altså dagpenge, førtidspension, begravelseshjælp – hele baduljen) er behæftet med fejl. Altså ikke nødvendigvis snyd. Men fejl.

Kan du huske, da du tvang mig til at deltage i en workshop? Den var der heller ikke nogen indholdsbeskrivelse af. Men jeg kom. Det var vi mange, der gjorde, men det var også det eneste, vi havde til fælles. Vi sad i et lokale med en dame, der skulle forklare os, hvad et cv er. Men først skulle vi i grupper finde ud af, hvad en »kompetence« dækker over. Da tiden var gået, slog hun på en lille klokke. Og kan du huske mødet med hende, der ikke kunne åbne sin computer, så jeg måtte logge på systemet med min mobil?) (Kilde. berlingske.dk)

Læs mere på berlingske.dk