Du vil altid kunne kende vores grupper ved at se efter logo og navn. Grupper vil altid have navnet på gruppen efterfulgt Behandl Os Ordentligt som du ser ovenover

Grupperne er oprette af Behandl Os Ordentligt som er en gratis, non-profit græsrodsbevægelse. Hvad vil det sige at være en græsrodsbevægelse, jo det er som enhver anden forening på nær den har en styregruppe som bestyrelse ellers er der ingen forskel

Behandl Os Ordentligt er ikke parti politiske. Som ikke parti politisk forening, så støtter vi ikke et bestemt parti, men arbejder ud fra hvordan vi kan opnår bedre vilkår for borgerne

På Facebook er formålet med grupperne at udbrede viden (rådgivning-vejledning) til så mange som muligt

Hvad kan en gruppe:

Grupperne kan være med til at du finder de oplysninger du søger

Foreningen svare som admin for gruppen og andre som er med grupperne kan også svare ud fra deres egne erfaringer eller fordi de har en uddannelse

Det kan især være folk som sidder fast i systemet eller ikke får de informationer af kommunen som borgeren har ret til, så vil vi gøre alt for at sørge for borgeren får denne oplysning

Du skal vide at grupperne ikke er en debat grupper, men for at du ikke skal føle det kun er dig som har været ude for en bestemt situation eller ikke forstår det som kommunen siger og gør

Kunne du have interesse i at blive med ordstyre i en eller flere af grupperne så skriv til
E-mail: boo@behandlosordentligt.dk eller send en sms til tlf.: 20 90 55 15