Er vi sikker på der stadigvæk vil være fødevare nok

Er vi sikker på der stadigvæk vil være fødevare nok

Behandl Os Ordentligt siger

Man kan spørge sig selv, hvordan står det til med dansk landbrug nu…

Er helt med på man skal tænke miljø og forurening ind i landbruget og gøre det så CO2 neutral

Men nu vil man så også tænke lavbundsjord ind i landbrugsplanen og lade det oversvømme, så der kan blive skove og søer, ideen kan være meget fint…

Men men men man kan jo ikke oversvømme store områder, samt leje landbrugsjord ud til solceller parker og oven i det er der udenlandske storkapitalfonde (ingen ved hvem der står bag) der opkøber de gårde som ikke kan sælges, hvad plan har de store kapitalfonde med den danske landbrugsjord de opkøber…

Når vi tager alle disse ting og lægger sammen, hvordan ser det så ud med fødevareproduktionen fremadrettet, kan hylderne blive ved at være fyldte i supermarkederne eller vil vi komme til at se tomme hylder i massevis, det er noget man kan frygte…

Selvfølgelig skal man være åbent overfor der bliver lavet flere fødevare direkte af planter

Men vi må ikke bare sige vi kan købe fødevare i andre lande, tænk nu hvis man bliver uenig med de lande så de lukker ned for det vi kan købe, så er fanden løs i laksegade

Hvad er lavbundsjorde, og hvorfor er de gode for klimaet?

Kort fortalt, binder lavbundsjorde rigtig meget kulstof (carbon) i jorden. Dermed holder de CO2 væk fra atmosfæren.

Lavbundsjorde – også kaldet tørvejord – er naturlige vådområder, der er fyldt med døde planterester, som indeholder en masse kulstof. Vandet i lavbundsjorden forhindrer ilt (oxygen) i at trænge ind og lade mikroorganismer nedbryde planteresterne og dermed frigive CO2.

På den måde holder lavbundsjord på rigtig meget kulstof i stedet for at sende det ud i atmosfæren og bidrager til at reducere CO2-udledningerne og nå vores klimamål.

(Kilde. danskenergi.dk)

Landmand driver landbrug ved Tylstrup. Han har 1300 malkekøer

(Der blandt andet får foder fra den type jord, som regeringen ønsker at tage ud af drift.

– Jeg kan ikke have nogle dyr uden at have det areal, siger Niels Hedermann.

Ét af de centrale tiltag i det landbrugsudspil, regeringen præsenterede onsdag, drejer sig om lavbundsjord, der er meget CO2-holdig. Derfor er planen at oversvømme jorden og dermed holde på den CO2, landbruget udleder.

– Det er godt, at der kommer et udspil, men det er alt for lidt, siger Thorkild Kjeldsen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i Nordjylland.

Cirka 40 procent af Niels Hedermanns jord er kategoriseret som lavbundsjord, og han frygter de konsekvenser, regeringens udspil kan få for ham.

– Vi er alle enige om, at vi skal reducere vores CO2-udledning med 70 procent i 2030 og være CO2-neutrale i 2050, men det er klart, at det har en ekstrem påvirkning på den butik, vi driver, siger Niels Hedermann).(Kilde. tv2nord.dk)

Læs mere på tv2nord.dk