Er det godt eller skidt

Er det godt eller skidt

Behandl Os Ordentligt siger

Så er den gal igen med lærerne, er de godt nok uddannet, er der nok uddannet lærer på landets skoler, spørgsmålene er mange…

Der ses en stigende tildens til at der er flere ikke lærer uddannet som har fået arbejde som underviser på skolerne rundt om i alle landes kommuner, på Sjælland er der kommuner hvor over hver 3 lære/underviser er uden læreruddannelse, er det godt eller skidt?

Ja det er jo et spørgsmål man altid kan stille…

Der er jo heller ingen sikkerhed for de lærer der får de højeste karakter, er de bedste underviser, et er at få høje karakter noget andet er at være rigtig god til at lære fra sig så eleverne hurtigt forstår og lære tingene.

Der er på ingen måde mangel på lærer selv om nogle kommuner er over hver 3. ansat underviser ikke er læreruddannet, nej fordi der er 26000 der er uddannet lærer som arbejder uden for folkeskolen, så det er bare et spørgsmål om man vil forsøge at få flere af dem ind og undervise på folkeskolerne…

Behandl Os Ordentligt synes måske også man skal kikke på læreruddannelsen, samt lærerne skal have mere frie hænder med hvad der i virkelighed sker ude i samfundet lige her og nu, hvorfor har man mange hjemløse, hvordan fungere arbejdsmarkedet og hvorfor er den som den er? Det er nogle af de ting man kunne undervise mere i samtidig med historien og hvad der sket tilbage i tiden…

Analysen viser

(At andelen af lærere uden en læreruddannelse er steget fra 10,3 procent i 2012 til 18,1 procent i 2019. I runde tal svarer det til cirka 5000 i lærerstillinger uden læreruddannelse i 2012 til omkring 9100 i 2019.

– Det er et problem, fordi det at være dygtig til matematik i gymnasiet betyder ikke, at man er god til at omsætte den viden til kundskaber og færdigheder hos eleven.

– Det kræver indgående kendskab til, hvordan man omsætter viden. Og det har man ikke, når man kommer direkte fra gymnasiet. Det at omsætte viden kræver uddannelse, og at man er en dygtig lærer.

– Vi ved fra forskningen, at den dygtige, veluddannede og velforberedte lærer er helt afgørende for, at eleverne lærer det, de skal, siger Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening). (Kilde. nyheder.tv2.dk & avisen.dk)

Læs mere på nyheder.tv2.dk

Læs mere på avisen.dk