Er det godt eller skidt

Er det godt eller skidt

Behandl Os Ordentligt siger

Kronisk syge patinter har været mindre i kontakt med sundhedsvæsnet, man siger så det er corona virussen der er årsagen til det

Det kan have mange årsager, der kan være flere der føler sig dårlig af virus og benytter sundhedsvæsnet mere og så er der mindre tid til dem der har kroniske lidelser

En anden ting kan også være der er sket nedskæringer i personalet i sundhedsvæsnet og der så helt naturligt vil være mindre tid til at tage sig af patinterne…

Sjovt nok er mænd og kvinders kontakt mønstre ikke ens, når det gælder   muskelskeletsygdomme og KOL er der flest kvinder, derimod er der flest mænd når det vedrørende diabetes type 2, det er vel tegn på det er forskelige sygdomme kvinde og mænd rammes af, gennem livet

Man kan tydeligt se at alder og køn har stor betydning for hvad man er i kontakt med sundhedsvæsnet om af sygdomme samt hvor tit man er i kontakt med sundhedsvæsnet og sygehusene

MÆND OG KVINDERS SYGEHUSKONTAKTER OM KRONISKE SYGDOMME

(Der er forskel på, hvor mange mænd og kvinder over 15 år, der har kontakt til sygehusene vedrørende diabetes type 2, KOL, slidgigt, leddegigt eller knogleskørhed, jf. tabel 1. Hvor mænd udgør majoriteten af antallet af unikke patienter, der har kontakter med sygehusene med diabetes type 2, står kvinder derimod for et flertal af patienterne med KOL, slidgigt, leddegigt eller knogleskørhed. Særligt indenfor muskelskeletlidelserne ses en stor forskel i antallet af unikke patienter, hvor størstedelen af patienterne er kvinder. Disse forskelle afspejles også i, hvor mange kontakter til sygehusene de to køn har. 

Ser man nærmere på, hvor mange kontakter hver mand og kvinde har i relation til hver af sygdommene, kan man i figur 1 se, at antal kontakter i 2020 varierer – både på tværs af sygdomme og i nogle tilfælde også mellem kønnene. I forhold til diabetes type 2, KOL, slidgigt og knogleskørhed kun er en lille forskel i antal kontakter, men ved leddegigt har kvinder i gennemsnit har næsten 1 kontakt mere end mænd). (Kilde. regioner.dk)

Læs mere på regioner.dk