Er det fejl eller noget andet der er problemet

Er det fejl eller noget andet der er problemet

Behandl Os Ordentligt siger

Et bachelorprojekt der blev afleveret 34 sek. for sent fordi internettet var dårligt og derfor blev kasseret fordi det kom for sent (så kan man debatter om 34 sek. er ok eller for stramme linjer det er en helt anden snak)

Men det har åbnet øjnene på den unge jurastuderende, som har fundet ud af at der er utrolige mange rigide love og regler som ingen lige tænker over til hverdag…

Den unge jurastuderende ringer hurtigt til Studieadministrationen på Det Juridiske Fakultet. Her får hun at vide, at hun kan aflevere den samme opgave til omprøven to måneder senere, super tænker hun så er det ikke spildt mit arbejde men glæden er kun kort…

Senere på dagen får hun besked om at hun ikke kan bruge sit indsendte bachelorprojekt der blev afleveret 34 sek. for sent og dermed blev kasseret

For selv om den ikke blev brugt da den blev kasseret, så bliver den registreret som brugt

 »Beklageligvis kan den heller ikke genbruges til omprøven, fordi den allerede har været indleveret. Du skal derfor skrive en helt ny bachelorrapport, også for at du ikke bliver taget i plagiat i forhold den BA-rapport du lige har afleveret,« skriver en sagsbehandler i en mail til Josefine Romanoff, som Uniavisen har set.

Jeg har følt mig fanget i et levende mareridt og ligget søvnløs i så mange nætter.

Josefine Romanoff, studerende

I det sekund systemet registrerer en afleveret opgave, ryger den i plagiatkontrollen. Også selv om det er 34 sekunder efter afleveringsfristen og også selv om, opgaven aldrig bliver læst eller bedømt, fordi den er afleveret for sent.

»Når det nu er et projekt, der ikke er bedømt, hvordan kan man så plagiere sig selv,« siger Josefine Romanoff, der uden held forsøgte at trække sin opgave tilbage. (Kilde. uniavisen.dk)

Men et har den unge jurastuderende lært af det hun har været udsat for, hun synes det virker som om det er robotter som styrer hvem der bliver optaget til uddannelse og oven i det kan hun se jurister skal til at være jurister på en anden måde, det siger hun at hun selv vil efter denne oplevelse

Behandl Os Ordentligt siger af med hatten hvis nogen begynder at tænke anderledes

Ikke tillykke

(Josefine Romanoff skynder sig at ringe til Studieadministrationen på Det Juridiske Fakultet. Ifølge hende får hun at vide, at hun kan aflevere den samme opgave til omprøven to måneder senere.

Det viser sig siden ikke at være rigtigt, men det ved Josefine Romanoff ikke endnu.

Hendes bachelorprojekt handler om Amazon og Nemlig.coms kontrol af deres medarbejdere – et emne, der er hyperaktuelt, da opgaven afleveres, så hun er klar over, at projektet nok skal opdateres en smule med den seneste udvikling, inden hun kan aflevere den igen på et senere tidspunkt.

»Jeg planlægger at sætte en uge af til at opdatere opgaven og har en klar følelse af, at det hele nok skal gå. Så fejrer jeg det i Nørrebroparken med mine venner, og må flere gange sige ’ah, I kan ikke lige sige tillykke endnu, men lige om lidt!’,« siger Josefine Romanoff). (Kilde. uniavisen.dk)

Læs mere på uniavisen.dk