Dommere og forsvarsadvokater advarer mod konsekvenserne af ny lovændring

Dommere og forsvarsadvokater advarer mod konsekvenserne af ny lovændring

Behandl Os Ordentligt siger

Mange vil sikkert sige de ikke har noget at skjule så det er helt i orden med den nye lov så vi kan få standset alt kriminalitet og svindel (god pointe)…

Kik lige tilbage i historien og se hvor gode man har været til at stoppe kriminalitet og svindel det er vildt skræmmende hvor dårligt man har været til at stoppe kriminalitet og svindel og det fungerer i bedste velgående stadigvæk.

Men noget helt andet man har været supergode til, er at begrænse den normale lovlydige borgeres på alle mulige måder og fratage dem deres personlige frihed.

Man fjerner mere og mere kontanterne og fortæller borgerne hvor let og hurtigt det er at betale elektronisk, man skal bare lige huske jo hurtigere og nemmere er det at holde hvad den enkle borger anvender og bruger sine hårdt tjente penge til og på.

Og det er underordnet om borgeren bruger penge på kaffe, bleer til deres børn, køber pornoblade, vin/spiritus, cigaretter så bliver det af butikkerne ført ind så de kan tilrettelægge tilbud til den enkelte efter den enkeltes indkøbsvaner. Alle ved at både forsikringsselskaber og andre heriblandt staten har også interesse i at vide alt om dine indkøb osv.

Her vil man så kunne gå ind og belønne borgerne alt efter hvad de køber og belønningen kan meget vel være en lille bitte smule frihed, som jo bør være alles ret…

På denne måde får regeringerne rundt i verden befolkningen til at kravle på deres knæ selv om deres ret er at gå opretstående men det får de kun lov til hvis de vil indordne sig under de love og regler som er.

Behandl Os Ordentligt spørger er der nogen som ved hvad det er de ikke har at skjule samt hvad politiet vil undersøge, tror det ikke. Når politi ikke mere skal have en årsag eller en dommerkendelse til at overvåge den enkeltes bankkonti og politikerne udtaler at den slags har politiet allerede ret til, så har vi politikere som ikke kender til den/de love de selv har godkendt. I dag kan en bank indgive en anmeldelse om regelmæssigheder i en konto som så kan efterforskes af politiet og dermed er der jo en begrundelse for efterforskningen. I fremtiden vil vi kunne se at de informationer som politiet har ender i stat og kommune og måske andre myndigheder fordi vi har systemer som er sammenkoblet. Dermed giver vi ikke kun politiet ret til at se vores konti og køb, men kan videre give det til kommune. Her tænker vi især at det er folk på offentlig ydelse uanset om det er barsel eller pension. Love og regler har aldrig blevet ændret så hurtigt som nu, penge der flytter sig fra land til land når det gælder normale borger og ikke virksomheder, har aldrig før været så meget under mistange for terror realiteter som nu…

Eks. En bedstemor der bor i Spanien overfører 10.000 kr. til sit barnebarn der bor og studere i Aalborg, fordi hun gerne vil hjælpe barnebarnet lidt økonomisk” kan det blive noget politiet havde lyst at eftertjekke på grund at terrorfrygten som man skræmmer befolkningen med? Så tro ikke det altid er for at hjælpe dig man strammer loven…

Læs loven der er vedtaget

De nye muligheder

(For at politiet kan indhente personlige bankoplysninger uden dommerkendelse, vækker bekymring hos en række eksperter og organisationer.

Dommerforeningen advarer i sit høringssvar om, at “forslaget rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige spørgsmål”.

Også ved Østre Landsret vækker lovændringen bekymring: “Justitsministeriet opfordres til at overveje de retssikkerhedsmæssige aspekter af den foreslåede ændring af retstilstanden”, lyder det i domstolens høringssvar.

SF: “Dommerkendelse er bare papir”

Kritikken fra Dommerforeningen og Østre Landsret preller dog af på SF’s retsordfører Karina Lorentzen.

– Jeg ved godt, at Dommerforeningen mener, at det her giver en dårligere retssikkerhed, fordi der ikke længere er en automatisk domstolsprøvelse af editionskendelser, og i princippet er det jo også rigtigt). (Kilde. arbejderen.dk)

Læs mere på arbejderen.dk