Behandl Os Ordentligt fortæller

Behandl Os Ordentligt fortæller

Ungdomskriminalitetsnævnet

Vidste du at der findes et ungdomskriminalitetsnævn og hvad det er for noget, hvis ikke så følg med her.

Hvem består ungdomskriminalitetsnævnet af
Nævnet består af en dommer, en fra politiet og en fra kommunen. Der kan deltage en børnesagkyndig i visse sager.

Ungdomskriminalitetsnævnet er forpligtiget til
Nævnet skal tilbyde gratis advokatbistand til forældremyndighedsindehaverne og en som er fyldt 12 år, når der skal træffes afgørelse om indgribende foranstaltninger.

Hvilke afgørelser kan ungdomskriminalitetsnævnet træffe
Der er forskellige afgørelser om forbedringsforløb som nævnet kan træffe. Der kan være tale om en straksreaktion som går ud på at genoprette skaden fx efter hærværk.
Der kan også være tale om et forbedringsforløb over flere år som forpligtiger den unge i at overholder de aftaler man træffer i nævnet.

Børn og unge i alderen 10-14 år
Et sådan nævn behandler sager, hvor et barn eller en ung i alderen 10-14 år er mistænkt for kriminalitet.

Det er op til politiet at henvise sager som vedr. dem mellem 10-14 år. §11

Unge i alderen 15-17 år
Nævnet kan behandle sager, hvor en ung i alderen 15-17 år er mistænkt eller dømt fængselsstraf for personfarlig kriminalitet.

Sager som drejer sig om unge i alderen 15-17 år henvises af retten. §10

Ungdomskriminalitetsnævnet hører under
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet LOV nr 1705 af 27/12/2018

Du kan læse om forbedringsforløb under § 13

Kapitel 5 omhandler behandling af sager og afvikling af nævnsmøder

Kapitel 8 omhandler klageregler m.v.

Vejledning om ungekriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse VEJ nr 9668 af 11/07/2019

Vejledning om ungekriminalforsorgens tilsyn med barnets eller den unges efterlevelse af Ungdomskriminalitetsnævnets afgørelse VEJ nr 9667 af 11/07/2019