Alt er ikke så skønt og smuk som naturen på Grønland

Alt er ikke så skønt og smuk som naturen på Grønland

Behandl Os Ordentligt siger

Når man kommer ned under den smukke overflade på Grønland, ser alt ikke så smukt ud som man skulle tro

Der viser en undersøgelse der er lavet om anbragte børn på Grønland, Stadig flere beboere har adfærdsforstyrrelser samt psykiske og sociale problemer, der ligger ud over den primære årsag til anbringelse på døgninstitution

Rigtig mange af de anbragte unge/børn kommer fra hjem hvor moralen er lav, samt der er sket misbrug, omsorgssvigt og overgreb på de unge og børnene …

Grønland har 22 døgninstitutioner med plads til omkring 325 børn og unge. 11 døgninstitutioner er drevet af Selvstyret, mens ni er selvejende institutioner og yderligere tre er kommunalt drevet.

En af problemerne der er at der sker stor udskiftning blandt personale, fordi de ikke kan håndtere de unges opførsel og lave moral, den går også begge veje fordi når personalet bliver udskiftet hele tid finder børnene og de unge ikke trykhed hos personalet

Selv om døgninstitutioner har problemer med at fastholde personalet har du fundet et godt samtalerum naturen, så naturen er velegnede rammer for at få en god dialog med børnene og de unge, døgninstitutionerne mener så også at personalet skal have en bedre uddannelse, det vil sikker også hjælpe på den store gennemstrømning af medarbejder…

Belastende arbejdsplads

(Grønland har i alt 22 døgninstitutioner med plads til omkring 325 børn og unge. 11 døgninstitutioner er drevet af Selvstyret, mens ni er selvejende institutioner og yderligere tre er kommunalt drevet.

En overskyggende udfordring, som døgninstitutioner har er, at der visse steder er en stor gennemstrømning af medarbejdere, lyder konklusionen i socialstyrelsens årsberetning for døgninstitutioner.

Til trods for udfordringer med fastholdelse af medarbejdere, så har døgninstitutionen et godt redskab til at skabe tilknytning mellem børn og personale. Det er naturen, fortæller departementet i årsberetningen.

– Børnene finder ofte ro i naturen, hvilket kan skabe rum for samtaler, der ellers er svære at få åbnet op for. Naturen er på den måde en velegnet ramme for arbejde med kommunikation, ansvar, anerkendelse og relationer, skriver departementet i sin årsberetning). (Kilde. sermitsiaq.ag)

Læs mere på sermitsiaq.ag