Almene boligsektor er under konstant beskydning

Almene boligsektor er under konstant beskydning

Behandl Os Ordentligt siger

Der indføres en ny kategori af boligområder, såkaldte forebyggelsesområder, som har mere end 1.000 beboere og er i risiko for “at blive udsatte som følge af høj kriminalitet, lav uddannelse, lav indkomst, lav beskæftigelse og en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund”.

Men kan man sige at bare fordi der er 1000 beboere er der større risiko for kriminalitet end i et område med villaer, nej vel for her er lige så meget kriminalitet pr. indbygger, men ses bare ikke, da ingen er interesseret i at skrive om villakvarterer som har kriminalitet, da huspriserne vil falde i de områder, så hvorfor gå efter almene boliger…

Det er jo skrækkeligt når man tænker på da man startede alment boligbyggeri, det var netop fordi de mennesker der ikke havde en kæmpestor lønindtægt også kunne bo i storbyerne, så der blev skabt mangfoldighed på grund af mange forskelige socialt lag blev blandet mellem hinanden, det var med til at skabe noget godt for samfundet at sammensætning af befolkningen var blandet af alle kategorier af borger i Danmark. Det gode var at børn på tværs af indkomster og uddannelser kunne lære at leve for forstå hinanden. Der blev skabt et medmenneskeligt og socialt grundlag som gjorde at samfundet blev bygget på gensidig forståelse.

Man har i de senere år forsøgt at lave en totalt social afluse så der ikke er nogen der er kriminelle, arbejdsløse, ældre eller andre etniske mangfoldigheder. En sådan udrensning gør et samfund trist, ensartet, stereotype.

Man siger det er for at undgå ghettodannelse i disse områder, det lykkes så også meget godt men hvad er det værd når man bare skaber andre former for ghettodannelse hvor det er overklassen, de rige som danner ghettoer, det er også langt fra godt at have den form for ghettoer.

Men det er vel et kraftigt bevis på vores politiker er bedre til at skabe had og splittelse blandt borgerne i Danmark samt mange politiker skaber en fjendskhed til folk fra andre lande som er kommet til Danmark på grund af det ene eller andet.

Her skulle nok tænkes ud af boksen og borgerne kræver af politikerne at de i det mindste skal have et ordentligt menneskesyn uanset hvor menneskerne kommer fra i verden.

Eller skulle de ikke kunne blive politiker i Danmark…

Målet er, at der om ti år ikke skal findes områder i Danmark

(Hvor der er bosat mere end 30 procent ikkevestlige indvandrere og efterkommere. Derfor indføres en ny kategori af boligområder, såkaldte forebyggelsesområder, som har mere end 1.000 beboere og er i risiko for “at blive udsatte som følge af høj kriminalitet, lav uddannelse, lav indkomst, lav beskæftigelse og en høj andel af beboere med ikke-vestlig baggrund”.

I disse områder vil man kunne “anvende en række af de redskaber, der hidtil har været anvendt i områder omfattet af parallelsamfundslovgivningen fra 2018”, hedder det i aftalen. Og redskaberne er såmænd igen, at det skal være sværere for fattige mennesker at få en bolig, “med henblik på at sikre, at der flytter ressourcestærke beboere ind i boligområderne”. Ligeledes vil der også være “mulighed” for nedrivning). (Kilde. arbejderen.dk)

Læs mere på arbejderen.dk