Hvorfor kan autister ikke blive en del af det normale arbejdsmarked

Hvorfor kan autister ikke blive en del af det normale arbejdsmarked

Behandl Os Ordentligt

I uge 43 startede der en tre ugers kampagne om mere autismevenligt samfund i Danmark

Der er flere og flere der får autismediagnose og får man den diagnose kommer du længere væk fra arbejdsmarkedet

Så autister kæmper for at kunne få et normalt arbejde, det er jo set flere gange at autister godt kan udføre et normalt arbejde langt hen ad vejen og nogle ting er de faktisk bedre og udføre jobbet mere korrekt end andre på arbejdsmarkedet

I IT-branchen har man brugt autister til at programmere pc’erne, de elsker gentagelser samt arbejder godt med ting de kender og ledt genkender

Mange autistiske mennesker har særinteresse på speciel ting på arbejdsmarkedet og gør dem meget velegnet til disse jobs.

Men det er nu engang sådan at hvis arbejdsgiveren ikke har autister i familien eller har kendskab til nærevenner der har autistiske børn eller venner

Så ved arbejdsgiveren ikke hvad og hvordan autister arbejder og hvor meget de går op i at passe deres job og så fravælger arbejdsgiveren autisterne

Det er her man prøver at åbne øjnene på arbejdsgiverne så autisterne kan få normale arbejdspladser på lige fod med alle andre på arbejdsmarkedet

Behandl Os Ordentligt ønsker sig et ny arbejdsmarked system i Danmark så man i sted for ser efter hvad folk kan og dømmer dem ud fra det når de skal ansætte nye medarbejder frem for i dag ser man mere på om du er høj elle lav, tyk eller tynd, om du har anden etnicitet og om du er ung eller gammel

I den nye arbejdsmarkedet system skal der være plads til alle og alle der kan og har lyst at være en del af arbejdsmarkedet skal have mulighed for det og der er ikke et jobcenter som skal kunne afgøre om borgeren skal det ene eller andet…

Sådan kan autister blive inkluderet på arbejdsmarkedet

(Silke fortæller til Arbejderen, at mange mennesker med autisme har målrettede særinteresser og et fokus, som gør dem helt oplagte til at varetage specialiserede funktioner på arbejdsmarkedet. Til gengæld har mange af dem svært ved den ofte kaotiske og til tider ustrukturerede hverdag, som kan være på en arbejdsplads, og arbejdsmarkedet mangler forståelse for autismens unikke udfordringer.

Autisme Ungdom har derfor opstillet fem punkter, som kan bane vejen for, at mange autister kan blive en kvalificeret og stabil del af arbejdsmarkedet.

Det første punkt handler om arbejdsgivernes viden om autister. Hvor kan de få en relevant viden, og hvad er relevant viden, som kan sikre, at autister kan trives på en arbejdsplads?

Autisme Ungdoms medlemmer går selv meget gerne ud og klæder arbejdsgivere og alle andre på, så de møder unge med autisme hensigtsmæssigt.

Et andet af organisationens punkter handler om at indrette uddannelsessystemet, så unge med autisme i langt højere grad end i dag får en uddannelse. Mange børn med autisme kommer ikke i skole, og ifølge socialstyrelsen er det kun 40 procent af unge med autisme, som er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse. Tallet er 79 procent for unge uden autisme).

Autisme Ungdom kræver også, at alle kommuner har autismespecialiserede vejledere og kan stille op med en mere tryg, forståelig og kontinuerlig kontakt til dem. Og endelig kræver de en hurtigere, målrettet og fair adgang til fleksjob. (Kilde. arbejderen)

Læs mere på arbejderen.dk

https://arbejderen.dk/indland/unge-autister-kaemper-for-at-langt-flere-kommer-i-almindelige-job/