Bruger man de arbejdsløse til at styre den arbejdende befolkning

Bruger man de arbejdsløse til at styre den arbejdende befolkning

 Behandl Os Ordentligt

Det er ikke alene økonomisk og social usikkerhed, manglende selvværd eller andre kendte stressfaktorer, der påvirker de lediges psykiske velbefindende.

Det er sagt før Behandl Os Ordentligt siger det gerne igen, kikker vi tilbage i tiden, havde man et helt andet forhold til at blive fyret og blive arbejdsløs

Man vidste at det med at blive arbejdsløs mange gange kun varede i kortere tid og man havde mulighed for at kunne tage på diverse kursuser og dygtig gøre sig og endda måske skifte erhverv…

Men tiderne har ændret sig rigtigt meget når det gælder arbejdsløse, de bliver presset til det yderste og skulle de glemme nogle møder på jobcentret bliver de straffet med økonomiske sanktioner

Behandl Os Ordentligt synes meget kan tyde på man bruger det man kalder den afrikanske model hvor man torturer de folk som er uden for arbejdsmarkedet, for nemmere at kan styre folk på arbejdsmarkedet, det kan jo have den effekt at når dem der arbejde ser dem uden for arbejdsmarkedet bliver tortureret og bliver presset til det yderste

Så bliver dem på arbejdsmarkedet bange for at blive arbejdsløs og stiller ikke så store lønkrav samt ser gennem finger med sikkerheden på arbejdspladsen

Det kan selvfølgeligt ikke siges med 100% sikkerhed at det forholder sig sådan men pilen peger i den retning og det bryder Behandl Os Ordentligt sig overhoved ikke om…

Tre studier

(Konklusionen bygger på resultaterne fra i alt tre separate studier: Et surveyeksperiment med randomisering, et kvasieksperiment (før- og efterundersøgelse uden randomisering) samt et naturligt eksperiment med randomisering.

I alle tre studier peger resultaterne på, at suspenderingen af krav har medført mindre stress og højere selvbestemmelse.

Hvad de tre studier ikke fortæller noget om, er, hvilke af de suspenderede krav, der påvirker de ledige mest og dermed kan være medvirkende årsager til stress og manglende autonomi. Er det kravet om et bestemt antal jobansøgninger hver uge, er det de obligatoriske samtaler på Jobcentrene, krav om aktivering eller noget andet?

Det vil forskerne dog gerne dykke mere ned i.

“Vi ved, at stressniveauet blandt ledige stiger jo tættere på, man kommer datoen for et indkaldt møde på Jobcentret, og derfor er vi i gang med et op følgende studie, der kigger nærmere på mødet med sagsbehandleren,” fortæller Martin Bækgaard, som desuden mener, at studiet bør give anledning til, at man ser krav og restriktioner i hele beskæftigelsessystemet efter i sømmene). (Kilde. bss.au.dk)

Læs mere på bas.au.dk